Tag: lựa chọn

Tác giả: Barry Schwartz Tóm tắt: Blinkist Người dịch: Hà Minh Ngọc   Tóm tắt Xã hội hiện đại đưa ra cho chúng ta quá nhiều lựa chọn làm cho chúng ta tin rằng chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn tốt hơn và được hài lòng nhiều hơn. Tuy nhiên, tác giả Barry Schwartz […]

Read More