Miễn phí đọc thử toàn bộ sách trên Alezaa

Nếu bạn lần đầu tạo tài khoản trên Alezaa, bạn sẽ có 7 ngày đọc thử miễn phí toàn bộ kho sách.

Nếu bạn muốn đọc nhiều hơn 7 ngày. Hãy liên hệ với chúng tôi http://m.me/sachluoc để được hướng dẫn.

screen-shot-2016-11-26-at-10-24-20-am