Category: Lãnh đạo & Quản lý

Tác giả: Jim Collins Tóm tắt: Blinkist Dịch: Hoàng Yên Hiệu đính: Hà Trần Tóm tắt Từ tốt đến vĩ đại trình bày kết quả nghiên cứu năm năm của tác giả và nhóm nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu đã tìm ra những công ty đạt được thành công lâu bền sau nhiều năm hoạt […]

Read More