Too Big to Ignore (Quá lớn để bỏ qua)


Phil Simon Nguồn: Blinkist Người dịch: Chi Phạm Biên tập: Dung Zinh Tóm tắt Too Big to Ignore (Quá lớn để bỏ qua)  giải thích vì sao Big Data đóng vai trò vô cùng quan trọng trong kinh doanh cũng như việc phân tích Big Data có thể là một...

Lời hứa về một cây bút chì – Adam Braun


Tóm tắt Cuốn sách này kể về câu chuyện đầy cảm hứng của Adam Braun và Pencil of Promise - một tổ chức từ thiện mà Adam thành lập chỉ với $25, và đã xây dựng được hơn 200 trường ở các nước đang phát triển trên toàn thế giới....