Talk like TED

Carmine Gallo

Thể loại sách: kỹ năng, thuyết trình

Tóm tắt

Trong cuốn Talk like TED, bạn sẽ học được những chiến thuật thuyết trình được sử dụng bởi những diễn giả có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Tác giả Carmine Gallo đã phân tích hơn 500 bài thuyết trình của TED để rút ra những điểm chung tạo ra sự ảnh hưởng cũng như sức hấp dẫn của những bài nói chuyện này

Ai nên đọc cuốn sách này?

  • Những ai quan tâm đến việc thành lập một công ty khởi nghiệp (start-up)
  • Những ai muốn có khả năng thuyết trình hiệu quả và ấn tượng
  • Những ai muốn học cách tiếp thị bản thân tốt hơn

Về tác giả