Too Big to Ignore (Quá lớn để bỏ qua)

Phil Simon

Nguồn: Blinkist

Người dịch: Chi Phạm

Biên tập: Dung Zinh

Tóm tắt
Too Big to Ignore (Quá lớn để bỏ qua)  giải thích vì sao Big Data đóng vai trò vô cùng quan trọng trong kinh doanh cũng như việc phân tích Big Data có thể là một cuộc cách mạng đối với công ty của bạn. Cuốn sách dẫn dắt bạn từng bước tìm hiểu những công cụ mà bạn cần để sử dụng Big Data cũng như tương lai của Big Data đối với hoạt động kinh doanh và đời sống của  con người.
Ai nên đọc cuốn sách này?

  • Những ai quan tâm đến doanh nghiệp hoặc kinh doanh
  • Những ai có hứng thú với công nghệ
  • Những ai đang tìm hiểu về Big Data để ứng dụng vào hoạt động kinh doanh của công ty mình

Về tác giả
Phil Simon là một nhà tư vấn công nghệ, tác giả của cuốn sách The Age of the Platform. Tác phẩm của ông đã được nhắc đến trên các kênh truyền thông như NBC, CNBC, ABC, cũng như các tạp chí BusinessWeek the Huffington Post.