Day: May 2, 2016

Steven D. Levitt and Stephen J. Dubner thể loại sách: Kinh Tế Học Tóm tắt Kinh tế học hài hước đưa những phân tích theo lý luận kinh tế vào những sự việc thường ngày, từ hẹn hò online cho đến việc mua nhà. Cuốn sách lý giải tại sao các quyết định của chúng […]

Read More