Month: April 2016


Lời hứa về một cây bút chì – Adam Braun


Tóm tắt Cuốn sách này kể về câu chuyện đầy cảm hứng của Adam Braun và Pencil of Promise - một tổ chức từ thiện mà Adam thành lập chỉ với $25, và đã xây dựng được hơn 200 trường ở các nước đang phát triển trên toàn thế giới....