Tựa gốc: The Art of Social Media

Tác giả: Guy Kawasaki & Peg Fitzpatrick

Người dịch: Huyền Nguyễn

Tóm tắt

Lên mạng cũng là một nghệ thuật (The Art of Social Media) tiết lộ những cách hiệu quả nhất để bạn quảng cáo bản thân hoặc sản phẩm sao cho chuyên nghiệp trên các nền tảng truyền thông xã hội. Hai tác giả giải thích cách sử dụng tối ưu nhất nhiều nền tảng truyền thông xã hội tiêu biểu như Google+, Facebook, Twitter và các nền tảng khác.

Ai nên đọc cuốn sách này?

  • Những ai muốn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh
  • Những ai muốn có nhiều người xem hơn trên mạng xã hội
  • Những ai muốn tối ưu hóa hồ sơ của mình trên các trang mạng xã hội

Read more