Tóm tắt: Blinkist

Người dịch: Hà Trần

Lời giới thiệu của Tài Trần:

Lâu lâu có một quyển buộc phải dán nhãn phải-đọc

The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers – Ben Horowitz

Trong làng khởi nghiệp, Peter Thiel tốt bụng và quảng đại nên viết sách dành cho wantrepreneurs ở trình độ trung cấp kinh doanh.

Ben Horowitz muốn chơi hẹp hơn nên viết sách dạy Senior professional, nhưng cũng muốn tỏ ra classy nên giả bộ ghi là dạy CEO.

Đây là quyển phải đọc vì trong này:
* Có những thứ hoặc phải có kinh nghiệm làm việc mới nghiệm ra (chứ không phải chỉ cần tiệm cận thông minh mà không cần kinh nghiệm), hoặc phải thông minh thật.
* Có những thứ trường kinh doanh không dạy cử nhân, không phải chê sinh viên dốt, mà vì những bạn học thẳng PhD mà không làm industry vài năm thì không phải đưa ra những quyết định quyển này đề cập.

Xem Table of Contents sẽ thấy quyển này khác sách lắc. Sách lắc (danh từ): đọc thấy bừng bừng khí thế xong tiếp tục ngu bền.

Hardcopy thiết kế xấu hoắc. Nội dung sách cũng không có gì visual / graphical nên mua Kindle cho lẹ.

Quyển này cũng giả bộ kiếm cớ tổ chức hội thảo trong giờ làm việc được

Read more