Sau nhiều năm lăn lộn giữa dòng đời, một người học chuyên ngành CNTT bỗng phát hiện ra: Kinh tế học là cần thiết như … kỹ năng vi tính, tiếng Anh vậy.

Rất may có nhiều cách miễn phí để học các kiến thức về kinh tế học vĩ mô – chỉ trong chớp mắt – đại loại là bạn phải chớp mắt trong vòng … vài tiếng.

Khoá học kinh tế vĩ mô tại kiến học

Các khoá học trên Kiến Học thực sự rất chất lượng, bạn nên học toàn bộ.

Similar Posts:

Facebook Comments