Tóm tắt sách và hơn thế nữa - Sách Lược

Nắm bắt nội dung cuốn sách trong vòng 30 phút

Menu Close

Category: Communication & Social Skills

Lên mạng cũng là một nghệ thuật

Tựa gốc: The Art of Social Media

Tác giả: Guy Kawasaki & Peg Fitzpatrick

Người dịch: Huyền Nguyễn

Tóm tắt

Lên mạng cũng là một nghệ thuật (The Art of Social Media) tiết lộ những cách hiệu quả nhất để bạn quảng cáo bản thân hoặc sản phẩm sao cho chuyên nghiệp trên các nền tảng truyền thông xã hội. Hai tác giả giải thích cách sử dụng tối ưu nhất nhiều nền tảng truyền thông xã hội tiêu biểu như Google+, Facebook, Twitter và các nền tảng khác.

Ai nên đọc cuốn sách này?

  • Những ai muốn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh
  • Những ai muốn có nhiều người xem hơn trên mạng xã hội
  • Những ai muốn tối ưu hóa hồ sơ của mình trên các trang mạng xã hội

Read more

Talk like TED

Tác giả: Carmine Gallo

Tóm tắt: Blinkist

Người dịch: Ha Ngoc

Thể loại sách: kỹ năng, thuyết trình

Tóm tắt

Trong cuốn Talk like TED, bạn sẽ học được những chiến thuật thuyết trình được sử dụng bởi những diễn giả có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Tác giả Carmine Gallo đã phân tích hơn 500 bài thuyết trình của TED để rút ra những điểm chung tạo ra sự ảnh hưởng cũng như sức hấp dẫn của những bài nói chuyện này

Ai nên đọc cuốn sách này?

  • Những ai quan tâm đến việc thành lập một công ty khởi nghiệp (start-up)
  • Những ai muốn có khả năng thuyết trình hiệu quả và ấn tượng
  • Những ai muốn học cách tiếp thị bản thân tốt hơn

Về tác giả Read more